ServeisExperiència i compromís

ESTUDIS DE VIABILITAT i ACTUACIÓ :

L’actividad principal es la construcció d’obras. Poder fer realitat un projecte, convertir uns plànols en una construcció fidel i ben executada és el nostre ofici.

Paral·lelament, aquest treball ens ha portat a fer de promotors i al tiemps d’arrendadors.

Fer de contraticsta-constructor ha estat sempre unit al de las pròpies promocions (l’avi Alfred contractava sovint a l’insigne arquitecte Manuel J. Raspall per a dirigir-ne algunes). El lloguer d’immobles no venuts —i ara més que mai— configura el que podríem nomenar com un tercer negoci.

Aquest bagatge intel·lectual ens permet de realitzar “estudis de viabilitat” segons el nostre sistema d’actuació :

El millor guió per a la construcció d’una obra és un pressupost basat en un bon Estat d’Amidaments que reflecteixi fidelment el Projecte que hauría d’estar treballat exhaustivament entre Tècnico i Client.

La essència d’aquest guió permetrà realitzar un perfecte seguiment i control de l’obra on els possibles i inevitables canvis o modificacions ja no son improvisats.

La rentabilitat econòmica d’un projecte és secundària davant la execució d’una obra.

En l’empresa EDIFICACIONS BARÓ es prioritza la construcció abans que el benefici —que és a curt termini—ja que la millor rentabilitat l’obtenim dels nostres clients.